A rendszert lásd lentebb,
vagy vetítsd le PowerPointban:
>>> magyar (pps) , >>> english (pps)

A Birodalom SÁRGA-alapú megyeneveiről játékszabályok, a FEHÉR alapú megyenevekről a "kishatárforgalom" játékai indulnak
A Rejtvények Óceánja partján, valahol a kisgyerekkori mese-szerep-rakosgatós és az iskolai oktató feladvány-játékok között,
Kártyaországgal és a Számítógépes Újvilággal határosan található a "Táblajátékos Birodalom".
A határok persze bizonytalanok, hiszen meglehetősen intenzív a "vámmentes kishatárforgalom"...
:-)

A kisgyermekkori mese-szerep-lerakosgatós játékoktól érkezve, a Birodalom déli határmegyéinek játékai három fejlődési fokozatot mutatnak:

A legismertebb dobókockások, többnyire "célbaérésben" versenyezhetők: a kisgyermekkor első olyan társasai, amelyekben a "várj a sorodra", ez a "szabály", az "egyszer nyersz - egyszer veszítesz" alapokat megtapasztalhatjuk.

A "kevesebben több ellen" jellegű előnyadósokban picit még visszaköszönnek a mesék, de a leképezett modellben eltűnik a szerencsetényező, "csak magadra számíthatsz", felvetődik a "hogyan lehet nyerni", a "nyerőstratégia", az "esélyegyenlőség" fogalma.

A vonalakra kövekkel-korongokkal épített malmok pedig, már arra az absztrakciós képességünkre építkeznek, amely az inteligencia legsajátosabb adottsága, amivel az ismert világban: csak mi emberek rendelkezünk.


A Táblajátékos Birodalom belső megyéi: egy-egy, a többitől megkülönböztethető, csoportképző sajátosság szerint alakultak ki úgy, hogy a hídépítősök-csövesek folyójától keletre az ütés nélküliek, nyugatra az ütésesek csoportosulnak.

Az ütés nélküli oldalon: két megyében is beszorítás, ill. az utolsó lépés megtétele a verseny célja, de amíg a lerakosgatósok üres táblán indulnak, addig az újabb fejlesztésű lépéskombinációsokban akár több fázisból álló lépések és alternatív nyerőcélok is megjelennek.

Az úgyszintén üres táblán induló, alakzat-kialakító célú, "vonalnyerősök" (mintegy átmenetet képezve) rokonságot mutatnak a malmokkal is és a lerakosgatósokkal is.

Az ütéses oldalon: a számítógépes újvilággal is határos csoportosan mozgatottak, tőlük délre a színcserélősök, az attól délre eső "leütéses" játékokból pedig még egy elkülöníthető csoportot képeznek a "bemattolós" célúak, a sakkvariánsok, (amelyekben az ütési helyzetből kilépni képtelen állapot elérése jelenti a parti elvesztését).

A sakkvariánsoktól keletre: három megyényi játék közös jellemzője az "átugrom-lépés": az átugrálva ütős dámák, az úgyszintén átugrálva leütősök és az átugrálva helycserélős szoliterek - halmák, amelyek már átnyúlnak a rejtvények-feladványok birodalmába is.

A Táblás Birodalom dél-nyugati megyéi, a Kártyaország társasai és pasziánszai és a velük szomszédos dominók is mutatnak némi tábla-játékos jelleget, de többségükre inkább a szerencse (is) jellemző. A dél-keleti megye, a kisgyerekkori mondókák-találós kérdések melletti nyelvi játékok között azonban már sok: "táblán játszott táblással" találkozhatunk.

A Rejtvények Óceánjának partszakaszán álló táblajátékos halmáktól észak felé haladva, a Birodalom és a Rejtvények között egyre bővülő "kishatárforgalomban" szorosak az átfedések:
a táblabejárósok és a labirintusok féleségeinek sokasága indokolja a Birodalom külön megyéikénti megjelenítést, az északi határon keletről nyugatra haladva a rendezősök és az azokból kifejlődött szerkentyűsök többsége már az iskolai-oktató játékokhoz és a velük vérrokonságban álló számítógépes program-vezérelte kvízek tesztek-agytornák rejtvényeihez állnak közelebb. Lásd: feladványosok

A "mi mindent is lehet gépre vinni?" modellek- szimulációk távol esnek a táblajátékoktól, de a technikai fejlődés szülte újabb pontgyűjtögetős játékok többsége táblás jelleget is mutat (számítógép nélkül sok-sok meg sem született volna). Lásd: számítógépes újvilág

A centrumban elhelyezkedő olimpikonok nemzetközi versenypalettát alkotó táblások korábban a sakkra és a Go-ra koncentráló fővárosa napjainkra megyényivé terebélyesedett: az egyes megyékből "felköltöző" intellektuálisan legbonyolultabbnak minősített játékokkal (nemzetközi dáma, bridzs, renju, tantrix, reversi) és várhatóan tovább népesedik, egyre több duplikációt okozva e térképes rendszerezésben.

A Birodalom hódításai, a legújabb kori játékok, a térképen a számítógépes újvilág felé mutatnak, de (jobb híján) soroljuk ide azon egyéb korábbi születésű játékok kavalkádját is, amelyek a csoportjellemzők alapján kialakított fenti megyék egyikébe sem tartoznának és a számosságuk sem indokolja új megyék alkotását.


részletesebben lásd a Játéktan Jegyzetben: egy teljességre törekvő áttekintő rendszerezés

copyright: