Már nem rendelhető.
Nyugdíjas lettem.
A COGITORG Kft-t
és az MTTE-t
felszámoltam.,,
...de "házhoz érkező" megkereséskor
szívesen segítek.

A teljességre törekvő, rendszerszemléletű, áttekintő anyagot különösen a gyakorló pedagógusoknak ajánljuk, de a feldolgozott (mintegy 2000 logikai-és táblás játékból válogatott) ismeretanyag hiányában a játszóházi animátorok, a sakkedzők, általában a 6-10 éves gyerekkel foglalkozók eszköztára is szegényebb marad.
Nem csupán hiánypótlás a "Játékismeret" c. programunk, de tematikájában is egyedi, hogy: az egészt leképező halmazból kiindulva, közös csoportképző jellegzetességeket követve jut el a konkrét elemekig.
Az (egyetemi tananyag szintjét célzó) feldolgozás egy szemléletes térképbe rendezett gyűjtésen alapul.
A program hatékonyságának forrása, hogy nem egyenként tanít játékokat, hanem azonos jellemzők szerinti típusokban elemzi is az egymással rokon csoportok hasonlóságait és elhatároló specifikumait.

"JÁTÉKISMERET" (30 órás akkreditált kurzus)

(Ami a pedagógusképzésből kimaradt; ismerd meg és használd: mintegy 100-féle válogatott logikai- és táblás játék...)

képrekattal kinyomtatható doc-fájlban
 nyílik meg új ablakban

Fedezzük fel, ismerjük meg a Birodalom fehér területeit! Játéktípusokat (megyéket), Játékokat (városokat)


3 napos (3x10 órás) kurzus részvételi díja: 38.000,- Ft/fő
(benne a "MiniJátékMester" és a Táblajátékos Birodalom CD)

Engedélyszám: OM 198/68/2006; FAT lajstromszám: PLP-551

kapcsolat: COGITORG Kft. dr. NagyLászló (36-1)220-1916


Egyre több iskolában jelent már meg tantárgyként valamilyen játék. Többnyire azért (és ott és úgy és az...), mert az oktatói testületben akad egy, aki pedagógiai képzettsége mellett valamilyen játékból is rendelkezett ismeretekkel. Itt az idő azonban azt is felismerni, hogy az elért sikerek alapvetően nem a kiválasztott játék, azaz nem a sakk, nem a go, vagy nem a bridzs, stb., hanem a játéktípus azaz: a táblajátékok sajátosságaiból születnek.

A sokféle pedagógiai/nevelési/oktatási témára, a sokféle játék közül kellene megtalálni az arra leghatékonyabbakat. Mindenek előtt, élet-kortól függően és céloktól függően kellene eszközt választani.
Ennek akadálya azonban, hogy a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozók köre nagyobb részt egyáltalán nem, kisebb részt is csak meglehetősen felszínesen rendelkezik ilyen játékismerettel!

Az okok feltárhatók. Máig nem volt olyan ismert elmélet, tanrendbe állítható, teljességre törekvő, a teljes játékspektrumból reprezentatív eszenciát nyújtó anyag, amely egyetemi szinten tematikailag is rendszerezve tovább adható.

Egy-egy részterületre, például egy-egy sikeres versenyjátékra (a klubok életéből, a tehetségnevelő tevékenységéből) már kellő elméleti és gyakorlati tapasztalat gyűlt össze és a trendek, divatok –nem ritkán az üzleti marketing- egy-egy játéktípus, vagy játékcsalád oktatási és nevelési teóriáinak széles skáláját kínálják. Ámde!
A kiválasztódás esetlegességét jól jellemzik az egyetemi-főiskolai oktatásba már betörtek "fajáték", "drámapedagógia", "sakkoktatás", "népi játékok". Ahány téma, annyiféle jellemző kulcsszó: egyik az alapanyagra, a másik a játéktípusra, a harmadik egy adott játékra, a negyedik meg forrásra-felhasználóra hivatkozva nevezi meg magát...

kinyomtatható doc-fájlok: >>> tanfolyamok 2009. >>> általános tájékoztató és/vagy >>> részletes program hallgatóknak

a "kishatár-forgalomtól" ( az elhatárolástól/átfedésektől ), a jellemzőkön át, a "megyékig" ( a típusokig ) és "városokig" ( a játékokig )...


Ha Dél felől, a Kisgyermekkori mese-szerep-lerakosgatós játékok felöl, érkezünk a Táblajátékos Birodalomba, akkor
a három határmegye játékai három fejlődési fokozatot mutatnak:
- a dobókockás, többnyire "célbaérésben" versenyezhetők: a kisgyermekkor első olyan társasai, amelyekben a "várj a sorodra", ez a "szabály", az "egyszer nyersz - egyszer veszítesz" alapokat megtapasztalhatjuk;
- a "kevesebben több ellen" jellegű előnyadósokban picit még visszaköszönnek a mesék, de a leképezett modellben eltűnik a szerencsetényező, "csak magadra számíthatsz", felvetődik a "hogyan lehet nyerni", a "nyerőstratégia", az "esélyegyenlőség" fogalma;
- a vonalakra kövekkel-korongokkal épített malmok pedig, már arra az absztrakciós képességünkre építkeznek, amely az inteligencia legsajátosabb adottsága, amivel az ismert világban: csak mi emberek rendelkezünk.

A Táblajátékos Birodalom belső megyéi is egy-egy, a többitől megkülönböztethető, csoportképző sajátosság (többnyire a játék célja) szerint alakultak ki úgy, hogy az egymással szomszédosak több jellegzetességükben is hasonlóságot mutatnak.
A több szomszédos megyéből álló nagyobb területek rendezőelvei pl.:
- a hídépítősök-csövesek folyójától keletre az ütés nélküliek, nyugatra az ütésesek csoportosulnak,
- a centrumot keletről félkörbe ívelő hat megyényi területen üres táblán indulnak a "lerakosgatós" játékok,
- a déli és nyugati határon húzódó négy megyében az átugrálós lépések jellemzőek...

A fent vázlatosan mutatott rendszerezést követve, egy 30 órás programban mintegy 100 olyan játékot ismerhetnek meg a résztvevők, amelyek teljesség igényének kielégítésére törekvő, reprezentatív eszenciáját adják a logikai- és táblás játékok sokféleségének.