Keressük a klubtagokat, játékosokat, versenyzőket!

Elfogadod a kihívásokat, szeretsz játszani, tudsz játszatni?
Ha társakat keres, köztünk megtalálod!

A szerencsétől független eredményű, a játékos tudása alapján eldönthető kimenetelű stratégiai táblás játékok jellemzője, hogy egy-egy szűkebb társaságban hamar kialakulnak az "erőviszonyok" és pont a legjobbak mellől tűnnek el a játszótársak, többnyire még az előtt, hogy módjuk lenne meggyőződniük tudásuk valódi szintjéről.
Ámde, "nemcsak" versenyzőket várunk! Örülünk a kezdőknek, a játékokkal most ismerkedőknek, hogy megtaníthatjuk öket kedvenceinkre! Szívesen fogadjuk az e játékokat már elfeledő szülőket és pedagógusokat, hiszen ők azok, akik tovább is adják majd a megismerteket...


Keressük a játékmestereket, klubszervezőket!

Érthetetlen, hogy miért nincsenek klubjai a logikai- és táblás játékokat kedvelőknek, hiszen a klubok lényege, hogy (valamilyen azonos érdeklődésű/érdekű, de)
többnyire kisebbségben lévők találka-helyei.
Kisebbségi voltunk sajnos megkérdőjelezhetetlen, tény.
Ámde, annyira tán mégsem lehetünk kevesen, hogy legalább a nagyvárosokban ne működhessen sikerrel játékos klubunk, miközben százezrek telefonálnak be egy-egy "kiszavazósó"-ba..., gombamódra szaporodnak az Oki-, Majka- "fanklubok"...
A táblás játékok több értelemben is kilógnak e "ValóVilág"-ból.
Alapvetően persze azért, mert absztrakciós képességünkre
(az ismert élővilágban kizárólag az emberre jellemző sajátosságunkra) építkeznek.
Én azt tapasztalom mégsem az, hogy "gyermekeinket nem érdekelnék ezek a játékok".
Csupán az lehet az ok, hogy
rohanó világunkban nincs kiktől megismerkedniük az igazi kincsekkel.

Ha ez jó lenne nekünk, akkor miért ne alapítanánk meg játék-Klubjainkat, ahol (pl: hetente) rendszeresen találkozhatnak a logikai- és táblás játékok kedvelői, megmutatni egymásnak kedvenceiket, új játékokat megismerni és kipróbálni?

Keressük az iskolákat!

Egyetlen olyan táblás játékról sem tudok, amiből ma Magyarországon egy több ezer fős mezőnyből álló országos bajnokságot lehetne szervezni!
Nagyon kevesen ismerik őket, az ismert szabályok is különbözőek.
Még az Amőba versenyszerűen játszható szabályairól is megoszlanak a vélemények.
Pl.: a Renju még, a Dámák már, gyakorlatilag szinte ismeretlenek.
Hol is lehetne gyermekeinknek megismerni ezeket a játékokat? (Nagylaci)

Egy-egy ilyen klub ma, leginkább, egy-egy erre vállalkozó iskola körüli szerveződésben képzelhető el. Nem kell hozzá különösebb képzelő erő, hiszen (szórványosan bár, de) működnek ilyenek az országban. Ámde, az egymás közötti kapcsolataikat igencsak lehetetleníti a minimális szinkron hiánya: vagy már maguk az oktatott játékok is különbözőek, vagy az adott játék helyi versenyszabályai eltérőek...
Ha az MTTE játékcsaládonkénti szakmai centrumaiban ("szekcióiban") jól használható segédletek készülnének, akkor ezek a már létező és remélhetően alakulgató klubok átvennék és követnék a "szinkronizáló" standardokat, létrejönnének a tapasztalatok megosztását, a legsikeresebbek ötleteit, módszereit megismertető fórumok, stb.
Az Internet segítségével bárhova eljuthatnak az anyagok és így: a határon belüliekkel egy időben alakulhatnak meg ilyen játékos klubok a szlovák, az ukrán, a román, a délvidéki magyar iskolákban is... és akár tán már jövőre, vendégül láthatjuk a legeredményesebb játékosaikat egy "összmagyar táblajátékos bajnokságon".

A klubok működtetése (jogi személyként bejegyzett) egyesületi formában sok előnnyel jár, márcsak pénzügyi szempontokból is: hiszen a (belépő-díjak / nevezési-díjak helyett fizetett) tagdíjak ÁFA- és adómentesek, civil szervezetként: lobbizhat/pályázhat pl. önkormányzati tánmogatásra; közhasznúként pedig: fogadhatja a vonzáskörzete SzJa-inak 1 %-át..., stb.

Röviden: alapszabály-minta , a vonatkozó törvény , részletek: nonprofit.hu-n.
10 fős "Közgyűlés" már alapíthat civil szervezetet. Alapszabályt és a jegyzőkönyvet (jelenléti ívvel) kell megküldeni az illetékes Meggyei Bíróságnak, majd a nyilvántatásba való bejegyzés után, bejelentkezni: az APEH-nál (adószámkérés), KSH-nál, önkormányzat-nál, TársasdalomBiztosítás-nál. Egyszeri, nem bonyolult "cirkusz" és az adminisztráció időigénye sem több évi 1 napnál, ha "csak tagdíjbevételből" gazdálkodva, nem folytat vállalkozási tevékenységet.


(Esetleg, próbáld ki és vond le következtetéseidet: teszt-javaslat pedagógusoknak )
Magam, aki elfogult szerelmese vagyok a logikai és táblás játékokban megtestesülő emberi alkotó szellemnek, szlogenben úgy fogalmaznék:" ITT AZ ÉSZ A TÉT !". Ami, ha pl. a Pisa-felmérés számunkra gyalázatos eredményére gondolok, akkor nem is annyira vicces...
(Lásd még: elme-torna, mint iskolai tantárgy? )