TD>


    
CSOPORTOS MOZGATÁSSAL...
a TÁBLAJÁTÉKOS válogatása

1978-ban született magyar ötlet, hogy a táblára felrakott bábukat lépésről-lépésre ne egyenként, hanem meghatározott csoportokban mozgathassák el a játékosok. A két kézenfekvő bábumozgás (egy-egy sor eltolása, vagy egy-egy mezőpont körüli forgatás) két különböző stratégiai tábláshoz vezetett.
A sortologatós PIKK-PAKK-ban cél az egyetlen célgolyó négy érintő oldaláról történő bekerítése,
a forgatós ROTARY-ban a tábla centrumának elfoglalásában versenyeznek a játékosok.
A lépésismétlések elkerülésére felállított szabály, (miszerint: egy-egy lépésben az a bábucsoport mozgatható, amelyben a lépő játékos bábui többségben vannak), egyszersmind a stratégiai gondolkodás alapját adja: minél több csoport mozgatási jogát megszerezni...

A számítógépes játékok elterjedésével már kézenfekvően adódtak a "géppel / progival" lekezelhető: csoportos mozgatásra épülő feladványok / játékok. Megszüntek a megvalósítás konstrukciós akadályai, szárnyallhat a képzeletünk. (Számos játék nem is lenne játszható e gépi vezérlés nélkül.) Véleményem szerint, Rubik Ernő kockájának köszönhető, hogy már e gépi megjelenés előtt is megszülethettek a célszerűen kialakított táblán golyósorok eltolásával működő társasok..., egy új játék-családot: a "csoportosan mozgatott"-akat jelentve.

A korábbi táblásokban lépésenként egy-egy bábu változtatta helyét a táblán
(illetve, ha pl.: ütés volt, akkor még a levettek is, esetleg helycsere volt, mint a sáncolás a sakkban).
Játéktörténeti újdonságnál (különösen, ha érdekeltek is vagyunk) érdemes figyelni a dátumokra.
A PIKK-PAKK és a ROTARY magyar találmányok (1982.), szabadalmi közzétételüket (1985.) követő negyedik évben (1989.) jelent meg az ABALONE (azonnal be is került az "év játékai" közé),
majd tíz évre rá az AKIBA (vagy ma már tán ismertebb nevén: KUBA), aztán a Kubatoo (2003.).
Ez utóbbiak mindegyikét kifejezetten ütésre játsszák: az Abalone-ban az ellenfél bábuit, a többiben pedig a "semleges" golyókat igyekeznek letolni a tábláról. Mután a magyar PIKK-PAKK valamelyik változata igencsak visszaköszön mindegyikben, 25 év elteltével nem alaptalan hangoztatnom, az alapokat rögzítő szabadalmi okirat birtokomban van. Bár a találmányok fenntartási díjait vagy 15 éve nem fizetjük, 1978-tól eredeztető újdonságrontásuk tény, tehát: a rákövetkező fejlesztéseket egyáltalán nem, vagy csak egyes részmegoldásaikban lehetett volna szabadalmaztani...
No, ennyit a magyar szabadalmak tekintélyéről...
No meg persze arról is, hogy előbb-utóbb nálunk is kedvelt lesz ez a játékcsalád,
ha mint külföldről érkezett újdonság kerül majd forgalomba.
(Maqam, annak idején a teljes játékipart bejártam, gyártót keresve... Aztán, amikor észrevettem, hogy olyan közegben fejlesztek, ahol nem ismerik mihez képest is új az amit mutatok, hasznosabbnak ítéltem összegyűjteni és népszerűsíteni szellemi örökségünkből mindazokat,
amik elfelejtésével igencsak szegényebbek lennének utódaink.)


A Táblajátékos "CD"-s üzemmódjában a képre kattintva indul a játék.PIKK-PAKK
Lépésről-lépésre felváltva egymást követően sorokat, vagy oszlopokat (az alapjátékban mindig 7 db bábut és mindig egy pozícióval) tolhatnak el a játékosok, arra törekedve, hogy saját golyóikkal négy oldalról bekerítsék az egyetlenke célgolyót.

(lásd: játékszabály)KUBATOO (KUBA, AKIBA)
A partit az nyeri, akinek elsőként sikerül 8 db piros golyót letolni a tábláról.
Lépéskor mindig, összefüggően érintkező golyósorok mozognak el egy pozíciónyival, függetlenül attól, hogy hány darab golyóból állnak.

(lásd: játékszabály)ABALONE
A partit az nyeri, akinek elsőként sikerül ellenfele 6 db golyóját letolni a tábláról.
Lépésenként min. 1db, max. 5 db golyó mozoghat, ez utóbbiban max. 3 db lehet saját, pontosabban: mindig többségben kell lenni a lépő folytonos sort alkotó színének.
Max. 3 db saját, folytonos sort alkotó, bábu oldalirányban is elmozoghat egy pozícióval.

(lásd: játékszabály)ABALONE (variációk)
Mint az előző, de érdekes nyitó-állásokkal, és háromszemélyes partikra is alkalmasan.
Megjelenik köztük a semleges golyós változat is, amelyben már nem az ellenfél golyóinak letolása a cél, hanem az nyer aki a "Princess"-t, a semlegest tolja le a tábláról.


ROTARY
A versenyzők felváltva, lépésenként kiválasztott üres mezőpontok körül forgathatják el tetszőleges pozícióba a bábukat. Az nyer aki társát megelőzve elfoglalja a tábla közepének három pontját. A lépésszabály: a lépő bábuinak töbségben kell lenniük...

(lásd: játékszabály)tologatós AMŐBA (négyzetes táblán)
Az induláskor üres tábla szélső mezőpontjaira sötét és világos felváltva 1-1 db bábut rakosgat le úgy, hogy azzal a korábban már táblára került bábuk a tábla közepe felé egy pozícióval eltolódnak. Az nyer, aki előbb alkot négyes (ill. ötös) "malmot"...

(lásd: játékszabály)tologatós AMŐBA (hatszöges táblán)
Mint az előző, számos változatban. Színesítő ötletek a variációkban: revers-célúak, amelyekben veszít az, aki négyesre kényszerül, pontosabban aki ellenfelének csinálja meg a négyesét... és a tábla-variációkban megjelennek a blokkolt (tovább-tolást tíltó), valamint a lyukas (golyóelnyelő) mezőkkel kiegészített táblák.


SHOVE OFF (tologatós négyes Malom)
Első közlésként (1984.) "CBS Toys"-t jelöli meg Keith Carter, aki "megtanította" a Zillinek. Gyakorlatilag, mint a tologatós Amőbák, de itt egy teljes sort, vagy egy teljes oszlopot kell elfoglalni saját bábukkal a győzelemhez... és persze a bábuk le is tolhatók a tábláról.


SLIDE 5 (tologatós ötös Malom)
Jens Markman első közlésként (1980.) Milton Bradley-t jelöli meg. A játék mint a letologatós Amőbák, de kizárólag 5x5-ös táblán, teljes sor, vagy oszlop, vagy a két átló egyikének elfogalásáért folyik a verseny. (Természetesen letologatással.)


SLIDE FOUR (egyszemélyes sor-, oszlop- tologatós rendezős feladványok)
Ez, az egyszemélyes feladvány pedig már 2003-as. Ilyesmi biztosan volt korábban is, hiszen, már az 1978-as Pikk-Pakk is előbb egyszemélyes rendezős-feladványként fogalmazódott meg...
Sorok és oszlopok tologatásával keverni és rendberakni lehet a bábukat, mint jelhordozókat, pl. mint ebben: számsorrendbe... (lásd még ugyanezt: 3x3-as-ban.)


CALENDAR (sortologatós + "lyukvezetős" feladvány)
Karl Scherer a legtermékenyebb "Zilli-tanító", 2004-re már 350 játék szerzóje... (Voltaképp, az ő progijaira alapoz a Zillisek új csoportja: az " Educational=oktatáshoz" jellegűek.)
Sokszor "elszáll az agya" és olyant is csinál, amit nem kéne, pl. ezzel a rendezgetőssel nem hiszem, hogy sokan játszanának...


THREE RINGS (a >>> kétkarikás feladvány, három karikával)
Ez, az egyik első zillise volt Scherernek. Öt elrendezést mutat a három karika színelosztására, amelyek egyikből a másikba forgatással átrendezhetők. Felső kattintás és alsó kattintás oda-vissza forgat...
(Karl Scherer oldalaira érdemes benézni: http://karl.kiwi.gen.nz)