Összesen 12 féle forma, mindegyik 5-5 db négyzetlapocskából!

100-nál több feladvány és még társas játékok is !

Akár már 4 éves kortól, és még profi matematikusoknak is…

A századunk közepén robbant "polimínóbomba" legérdekesebb pentomínó-játékaiból csupán egy bemutató ízelítőre vállalkozik a fejlesztő, mert  a teljességre törekvő szándék kudarcot vallana…

 

 

Csináld utánam! (4-6 évesekkel "foglalkozva")

 

Szövegdoboz:

Illesszünk össze 2 db pentominót úgy, hogy az így előálló alakzat két másikból is kialakítható legyen! Ez lesz a másik játékos feladata. Ha nehezen megy a megoldás, segítsünk az egyik (majd, ha így sem sikerül, akkor a mindkét) pentominó kézbeadásával.

 

Keressünk minél több olyan pentominó-párt, melyek megfe-lelő összeillesztése ugyanazt a formát eredményezi!

 

Növeljük az egy alakzatba ra-kott pentominók számát: ha pl. 3 db-ból  építkezünk, akkor alakít-sunk ki háromszögeket, majd 5x3-as téglalapokat, próbálkoz-zunk 4x4-es "csonka" négyze-tekkel úgy, hogy az üres rész mindig máshol legyen, keressünk további szimmetrikus formákat!

 

Egyre bonyolultabb feladványokat találhatunk ki, ha tovább növeljük az egy képbe illesztett pentominók darabszámát.

 

 

Szövegdoboz:  A 8x8-as nagy négyzet, azaz a keret, "hibapontos" kirakásával a nagycsoportos óvodások már egyedül is megbír-kózhatnak, ha a kicsi négyzeteket csak a legvé-gén, a kimaradó "hibák" betömésére használják.

(Idősebbek, persze előre helyezzék el a hibákat, pl elsőként a négy sarokba! A nagy négyzet mintegy 100.000 féle képpen rakható ki, attól is függően, hol lesznek a kis négyzetek. Ha pl. a négy hiba, négyzetet alkotva, középen van, akkor 65 féle megoldást találhatunk.)

 

Láncolás:  5-8 évesek társasjátéka         >>>>>>>>>>>>>>>>>>         

 

A közösen használt készletből, a lépésenként kiválasztott pentominókat, egy három egységnyi magas sávban, balról jobbra építkezve, felváltva egyenként rakjuk le, arra törekedve, hogy tömör "falazatot" ("vonatot") alakítsunk ki.

 

 

Tétre, pontozásra, taktikázásra: ha a lépésre következő nem talál olyan elemet, mellyel kimaradó üres rész nélkül folytatható az építkezés, akkor 1 hibapontot kap és újra ellenfele következik. Ám, ha ő is csak hibával tudja folytatni, akkor annyiszor 2 hibapontot kap, ahány egységnyi négyzetecskét üresen hagyott.

 

Nemcsak hosszabbak, de érdekesebbek is  lesznek a partik, a "jobbra épít, balra bont" szabállyal. Amikor már a falba helyezett pentominók száma eléri a 7 db-ot, akkor a játékosok megkezdik a bontást: a lépő, miután letette a fal jobb oldali részéhez az új elemet, le is vesz egyet a fal bal oldaláról. Így, a harmadik lépéspár után, mindig 6 elem van a falban és 6 elem vár beépítésre. A játék addig folytatódik, amíg valamelyik játékosnak (ő lesz a parti vesztese)  az előre megegyezett mennyiségű (pl.12) hibapontja nem gyűlik össze.

 

Stratégiai kirakós játék (kezdőknek is, profiknak is)

Szövegdoboz:  A nagyon gyors partik nem csupán a legkisebbeknek, de még a profi táblajátékosoknak is ajánlhatók. A fejlesztő ismerete szerint: ez az egyetlen olyan táblás játék, mely alig 5 lépéspárból áll csupán, még sem ismerünk rá biztosan nyerő stratégiát!

 

A készletet (abból, egymást követően, 1-1 db-ot választva) felosztja egymás között a két játékos. Egy 8x8-as táblára felváltva egyesével rakhatják le pentominóikat a versenyzők. Az nyer, aki utolsóként még tud tenni a táblára.

Érdekes a verseny akkor is, ha megfordul a célja: ekkor az lesz a győztes, aki "nyertem" felkiáltással jelzi, hogy már nem lehet  a táblára tenni. Vigyázat! A "nyerési helyzetét" bejelentő játékos azonnal veszít, ha társa megmutatja: mégis rakhatott volna...

A táblára tett pentominók, a játék során nem mozdíthatók el helyükről, így még azelőtt, hogy elfogyná-nak, vége is a partinak: ami-kor már az üresen maradt mezők mérete, vagy alakja eltér a meg-maradókétól. Az első 2-3 elem felrakásakor eldől a parti. (Az ábrán mutatott végjáték állásában, világos is és sötét is tud olyat lépni, mellyel győzhet, függetlenül attól, hogy  a több, vagy a ke-vesebb megmaradóban versenyeznek.)

Érdemes kipróbálni úgy is a játékot, hogy nem osztják fel a játékosok egymás között a pentominókat, hanem lépésről-lépésre választanak ki egyet-egyet, melyet ellenfelüknek kell letennie a táblára... (Oda rakja, ahová kívánja, de mindig a társa által kiválasztott elemet!)

Játszhatunk nagyobb, 9x9-es, sőt 10x10-es táblákon is. Ekkor többnyire abban is meg kell állapodni, hogy a táblára tett pentominók csak a sarkaikon (tehát oldalaikkal nem) érint-kezhetnek egymással.

 

Egyszemélyes pasziánszok (csemegék profiknak)

A 12x5=60 egység-négyzetnyi terület, téglalapos elrendezésben:

 

 3x20, 4x15, 5x12 és 6x10 méretű le­het. Valamennyi ki is rakható a teljes készlet pentominóból. (Logikai algoritmus  nem ismert, pasziánsz jellegű a feladat: vagy kijön, vagy nem…)

 

Szövegdoboz:  Elegáns, amikor az elfelezett készlet 6-6 db pentominójából kirakva 2 db 5x6-os tégla-lapot, azok, 10x6-osra is és 12x5-ösre is összeil-leszthetők, a hosszabb, illetőleg a rövidebb oldalaikkal.

 

 

Szabálytalan formákkal próbálkozva, nem csupán  kézenfekvően kínálkozó feladat, de meg is oldható

Szövegdoboz:

mindegyik pentominó há-romszoros méretben történő előállítása a többiből. Mivel 3x3x5=45, 60-45=15 és 15/5=3  ,  három pentominó mindig ki fog maradni. Ám, az alakzat más módon történő lefedésekor, másik három marad ki.

 

9 készlet  pentominóból pontosan kialakítható  mindegyik pentominó háromszorosra nagyított  mása, ezekből pedig az óriás pl.: a "3x20"-as téglalap, falra függesztve is tetszetős kép lehet...

 

Szövegdoboz:  Sikerrel próbálkozhatunk  a  háromszög elrendezéssel is (ekkor, 1 db fog kimaradni, más elrendezésben másik darab), és persze próbálkozhatunk a ma­gunk  kitalálta különböző formák kira-kásával is...  Hamarosan bejuthatunk a feladványkészítők tábo­rába... Nem lesz könnyű újabb, még  sehol sem kö­zölt felad-ványhoz jutni, mert sok-sok elme "agyal" ezeken  immár félszáz éve. Az "amatőrök találta" kincsekből két csemege:

 

Szövegdoboz:  a "lyukas 5x13-asok" 

P.J. Slate: Rakjuk ki úgy az 5x13-ast, hogy az üres rész középre kerüljön és alakja egyezzen meg egy kiválasztott  pentominó alakjával!

 

Szövegdoboz:

a "kétféle kétszerezések"

H. Brueggemann: 2-2 db pentominóból  rak­juk ki ugyanazt az alakzatot, majd maradó 8 db pentominóból alakítsuk ki az előzőek kétszeresét!

 

 

A pentominókról többet, magyarul:

Vargha Balázs:  Játékkoktél  (Minerva, 1967)

Martin Gardner: Poliminók  -ford.:Török Judit-

(Természettudományi Közlöny 127. évf. 6. füzet)

Sok sikert, jószórakozást kívánunk:

COGITORG Kft. 1144 Bp. Szentmihályi u. 19. (tel./fax:220-1916)