A HALMA egyes változatait (helytelenül) "kínai dámaként" jegyzik. A lépések, ugrás-sorozatok, emlékeztethetnek ugyan a dámákra, de mert a halmákban ismeretlen az ütés, távoli rokonságot sem mutat a "harcosabb" dámával... A játék célját, a játékosok gondolkodását, a játék "békésebb" (és dominánsan inkább feladvány-) jellegét tekintve: a halmák jól elkülöníthető szigetét képezik a táblások birodalmának. Társas változatai kisgyermekes családok kedvelt játékai, különösen német nyelvterületen. A rejtvényfejtők között pedig tán nincs is olyan, aki nem találkozott volna már valamelyik "helycserés" halma-feladvánnyal.


HALMÁK
( 10 x 10 -es játékmezőn, 15 -15 korong )

A társas halmajátékok lényege helycsere, amikor versenyszerűen: az indulóállásból társunkat megelőzve, igyekszünk áttelepíteni bábuinkat ellenfelünk bábuinak helyére.

Az eredetnek tekintett alapjátékban: ketten, 10x10-es négyzetes táblán, az átellenes sarkokon háromszögelrendezésben felrakott, 15 db világos és 15 db sötét koronggal indulva játszanak.

Lépésszabály: tetszés szerinti irányban (előre, hátra, jobbra, balra, vagy sorirányban, vagy átlóirányban) bármelyik üres szomszédos mezőre léphetnek a korongok: egy lépésben, egy korong, egy pozíciót. Ugrani is szabad, mind a saját, mind az ellenfél korongját átugorhatja a "lépő-haladó korong" (de az ellenfél korongjait nem ütjük ki).

Az ugrássorozat (egy korong ugrásainak, egy lépésben történő végrehajtása) nemcsak megengedett, de kívánatos is a győzelem megszerzéséhez...


Az MTTE országos versenyein a "négyzetes kilences" varit játszuk:
8x8-as táblán, 9-9 db bábuval.


Kipróbálható, a képre kattal, JAVA-ban.

Nagyon oda kell rá figyelni: kattints a lépésre kiválasztott (narancs színű) bábura; majd oda, ahova érkeztetni (!!!) akarod. Tehát, az egy lépésben végrehajtható ugrás-sorozat végére kell klikkelned, nem adhatod meg a részlépéseket...)A "hosszúlépéses" halmát 16x16-os táblán játszák, 2x19 db bábuval.
Figyeld meg sakktáblaszínezésű tábláján: fehér mezőről mindig fehér mezőre érkezik a bábu, de az egy ugrássorozattal összeköthető fehérek nem választhatók ki tetszőlegesen (bárhogy is rakjuk le az átugrálhatókat). Hogyan lenne praktiku-sabb beszínezni a táblát? (Ne csak nézd a megoldás-t, lásd be célszerűségét!)


Ez pedig, már korunk ötletes agyszüleménye:
a "libikókás" Halma, amelyben addig lépkedhet golyóival (a fenti halmalépés-szabályok betartásával) a soronkövetkező, amíg a libikóka át nem billen...


többszemélyes halma-változatok
A halmalépések szabályai szerint, mindegyik játékos, az indulóállásával szemközti oldalra igyekszik eljuttatni korongjait.

A jobboldali elrendezésben (10x10-es játékmezőn 4x10 db koronggal) négyen, a baloldaliban akár hatan is versenyezhetnek, különböző színű korongjaikkal...

Játszható kétszínű korongokkal is, akár mint páros játék, akár mint olyan hatszemélyes játék, amelyben 3-3 játékos alkot egy-egy csapatot.

Megegyezés szerint: teljes helycsere, vagy egy bábucsoport gyorsabb áttelepítése a verseny célja.

(Többen -helytelenül- kínai sakk néven ismerik a halma háromszög-rácsozatú játékmezőn játszható, hatszemélyes alapváltozatát. Amikor a GO kezdett hódítani Európában, akkor egy élelmes német játékgyártó igyekezett a halmát is keleti játékként népszerűsíteni. Mint tapasztaljuk: sikeresen)


Katt: a képre, majd a Start-ra, aztán a Submit-ra! Te játszol alulról felfelé.
Válaszd ki, hogy mivel lépnél, majd oda ahova letennéd...
Ha befejezted a lépést, katt a "DONE"-ra.


egyszemélyes Halmák

Játszótárs híján, esetleg, próbálkozhatsz feladványokkal is...
és persze ezek szinte bárhol-bármikor elővehetők, pl.: egy papirlapra rajzolt táblán pénzérmekkel ..., akár egy rejtvénykedvelő társaságban feladható: "meg tudod csinálni?" kérdéssel...

(1.) Az 5x5-ös tábla közepe üres, a többi mezőn az ábra szerinti elrendezésben 12 db sötét és 12 db világos bábu van felrakva. Feladat a világos és sötét bábuk helycseréje (természetesen nem az egész tábla 180°-os elfordításával, hanem) a következő lépés-szabály betartásával: Bármely bábu vízszintesen és függőlegesen áthelyezhető a mellette lévő üres mezőre, vagy a mellette lévő egyetlen ellenkező színű bábut átugorhatja (vagy vízszintesen, vagy függőlegesen), ha az mögött üres (érkezési) mező van.

(2.) A sarkain összeillesztett, két 3x3-as táblára felrakott bábuk (előző feladványhoz hasonló) helycseréje annyiban bonyolultabb, hogy a bábuk csak egy-egy irányban, azaz: a sötét bábuk csak "lefelé", a világos bábuk csak "felfelé" haladhatnak.

(3.) Az egy sorba elrendezett 4-4 bábu helycseréjekor is be kell tartani az egyirányú haladás szabályát: a világos bábuk csak jobbra, a sötétek csak balra mozoghatnak (vagy a szomszédos üres mezőre, vagy egyetlen másik színű bábut átugorva, ha az mögött szabad mező van).

** ** **


A Zilli szinte mindegyik klasszikust és azok változatait is ismeri már; töbnyire meg is "tudja" oldani őket, ha elég időt adsz neki a "gondolkodásra". De ennél sokkal hasznosabbnak ítélem az "enciklopédikus" gyűjtő-jellegét. Néhány, különösen érdekes halma-feladvánnyal magam is a Zilli kínálatában találkoztam először.

Alaexander Knight Puzzle: 5x4-es sakktáblán, a két szélső sorba felrakott 4-4 huszár helycseréjét úgy kell a (persze a lehető legkevesebb lépésben) végrehajtani, hogy közben az ellentétes színűek nem kerülhetnek ütésbe egymással... (32 lépés)

Bishop Swap: Futárral (futólépésekkel) is van megoldása a helycserének....(37 lépés)

4 Knight Swap: Ugyanez egyszerűbben (16 lépés), 4x4-es táblán, a sarkokban fent két világos, lent két sötét huszár indul és nincsenek tiltva az "ütésbekerülős" állások.


Through the Crowd: Kissé kilóg a halmák közül, de érdekes ötlet annak a 17 lépésnek a megkeresését feladványként kitűzni, amellyel ax 5x5-ös tábla lenti bal sarkából, a felső jobb sarkába kell eljuttani a fehér huszárt úgy, hogy közben az össze többi mezőt betelítő sötét huszárokkal kell helyet csinálni a lépéseihez...