Kezdjük a szervezet leírását azokkal, akikért létrejött: a tagokkal!

Az MTTE tagja lehet:

a./ jogi értelmezésben, az Alapszabály szerint:

"minden magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, ha belépési nyilatkozatban vállalja hogy részt vesz az egyesület munkájában, az Alapszabályt elfogadja és teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét".

b./ gyakorlatilag, "mit kapok érte?" mérlegeléssel:

- "pártoló tagok", akik szükségesnek ítélik az MTTE létezését és e szavazatukat anyagi támogatásukkal is nyomatékosítják, bár nem tudnak, vagy nem kívánnak aktív részt vállalni tevékenységében.

- "játékos emberek", akik a szabadidő eltöltése kellemesen hasznos formájának minősítik a kevéssé ismert játékokat bemutató klubokat, résztvesznek ezek életében és jól érzik magukat közöttünk.

- "versenyzők", akik részt vesznek bajnokságokon, magukhoz hasonló partnerre, játszótársra találnak köreinkben, játékerőmérő ranglistákon rendszeresen megméretik tudásukat.

- "szülők, pedagógusok, gyermekeket nevelők", akik szellemi ötletárunkból válogatnak muníciót tevékenységükhöz, szívesen fogadják és adják tovább tapasztalatainkat és sajátjaikat közzéteszik fórumainkon.

Az egyesületi élet három, párhuzamosan, egymással szakmailag kölcsönösen szinkronozó területen zajlik:

I. Helyi klubokban, amelyek kívánatosan az MTTE nélkül is (praktikusan, önálló jogi személyként) életképesek , ám ez mellett átveszik az MTTE ajánlásait, a tevékenységük időbeni és tartalmi szinkronozására, ezáltal lehetőséget nyitva társklubokkal való együttműkűködésre.

Az ilyen helyi klubok játékosai, ha egyszersmind már egy helyi egyesület tagjai, a ("másod-")tagságukat az MTTE-ben, a tagdíj 10%-ának befizetésével tarthatják fenn, amit képviselőjük útján csoportosan fizetnek meg. Egy-egy klub vezetőjétől azonban elvárjuk, hogy ezt a 90 %-os kedvezményt ne vegye igénybe és a helyi egyesület intézményes tagként való belépésére is számít az MTTE.

II. Az Interneten, az MTTE hivatalos oldalain, részben standardok közzétételét, részben az egymástól távoli játszók "virtuális találkozási pontját" biztosítjuk.

III. Felmenő technikájú élő bajnokságok, versenyek.

Ez utóbbi két terület / szolgáltatás igénybevételét a későbbiek folyamán MTTE-s tagi viszonyhoz fogjuk kötni, részben a működtetési költségek miatt, részben amiatt, hogy a tagdíjbefizetések, ne finanszírozzák olyan nyertesek díjait, akik nem járultak hozzá fenntartásunkhoz.
A közzétett anyagok szerkesztését, kidolgozását játékcsaládonkénti "szekció-vezetésbe" csoportosuló gyakorlott játékosok végzik, akik az adott játékcsaláddal kapcsolatosan szabálystandardokat, versenyformákat, fórumokat, stb., általánosan: a klubok tevékenysége szinkronizálásához szükséges infókat kezelik. Az MTTE Koordinátorok és Szakvezetők Tanácsa (a helyi klubok és a szekciók vezetőiből választott irányító testülete) dönt évente arról, hogy a befolyt tagdíjak hány százalékát osztjuk fel a szekciók rendezvényeinek finanszírozására.