"FORDÍTGATÓSOK"
a TÁBLAJÁTÉKOS válogatása

Egyesek szerint a viktoriánus Angliában, mások szerint német nyelvterületen a 19. század végén született “táblás-ötlet”, hogy az adott szabályok szerint kiválasztott ellenséges bábukat nem kiütik, azaz nem leveszik a tábláról a játékosok, hanem a saját bábuikra cserélik fel.
“Két játékos, mint két tábornok rakja le egyenként katonáit a táblára. A közkatona itt nem lesz hősi halott.
Ha a tábornok stratégiája nem képes őt megvédeni, akkor egyszerűen átáll a másik félhez.
Igaz, ott is csak addig szolgál, amíg újra veszélybe nem kerül..."
A játék-készletekben nincs is “enyém-tied" bábu.
A közösen használt bábuk praktikusan korong alakúak, amelyeknek két eltérő színű oldala közül
mindig "lerakó" játékos színe mutat felfelé és a másiké alulra kerül.
"Rabláskor": az ellenséges korongokat csak egyszerűen meg kell fordítani.

Rablási szabály két kézenfekvő ötlete, a játékcsaládban két jellegzetes csoportot határolhat el:

1./ a bekerített, (két oldalról "ollóba zárt") ellenséges bábuk fordulnak meg a "reversi" típusúakban;

2./ a lépett bábuval oldalszomszédos ellenséges bábuk rabolhatók el a "hexxagon" típusúakban.

A cogitoys sorozat bevezetésekor "fonákolós"-nak nevezett játékcsaládban: "fonákollós"-ként utaltam a reversi-jellegűekre, nem kis keveredést okozva ezzel az egyetlen betűs különbséggel.
Azóta, igyekszem elkerülni a játéknevek önkényes magyarítását, így:
most is inkább a két legismertebb variáns nevét használom: REVERSI-k és HEXXAGON-ok.

Jelentékeny különbség a két változat-csoport között az is, hogy a reversi-típusúakban a már lerakott bábuk nem változtatják helyüket a parti végéig, a hexxagon-típusúakban lépésről lépésre választhatnak a játékosok az között, hogy új bábut helyeznek-e a táblára, vagy a már táblán lévő bábujukkal lépnek.

Bemutatókon, a reversi-típusúakat "lányosan szolíd"-ként, a hexxagon-típusúakat "fiúsan agresszív"-ként jellemzem, mindkettőben figyelmeztetve a "ki nevet a végén" sajátosságra is, azaz "akkor lehet sokat rabolni, ha sok az ellen". Az agresszívabb ugrálósokról pedig "az életre nevel" écát hangoztatom: mert igencsak igaz ezekre: "aki meggondolatlanul ugrál ráfázik",
de a megfontolt ugrások nélkül nem sok esély van a sikerre.

A játékcsalád kifejezetten "számítógépre termett", azaz kellemes, ha egy progi elvégzi a szükséges forgatásokat. Ámbár, a táblára került bábuk lépésről-lépésre történő átrendezéséhez (az elrabolt korongok ide-oda forgatásához) szükséges idő lényegesen rövidebb, mint jó lépések kiválasztásának gondolkodási ideje. Meggyőződhetünk róla, ha bármelyik változatot kipróbáljuk egy magunk rajzolta táblán, amelyhez a bábukként (pl. kézenfekvően:) iskolai számolókorongokat használhatunk.


A Táblajátékos "CD"-s üzemmódjában a képre kattintva indul a játék.REVERSI ( OTHELLO )
Váltakozva rak sötét és világos egy-egy bábut de csak olyan mezőre, hogy a lépés befejezéseként rabolhasson ellenfelétől. Rablás akkor van, ha az éppen letett és a már táblán lévő saját bábu két oldalról ellenséges(eke)t fog közre.

részletesebben lásd hozzá a fentieket, ill.: FONÁKOLÓSOKNégyzetes elrendezésű táblavariációk
Minden szabály, mint az alapjátékban, de más-más táblákon...


Machbeth (Christian Feeling)
Minden szabály, mint az alapjátékban, de "lyukas" hatszögelrendezésű táblán...
A "NO-Setup" varikban: az első 3 lépéspárban nincsen rablás

A "reversed" varikban: megfordul a játék célja: veszít a többséget szerző.


Sabin Rains (W.D.Troyka)
A méhsejt-elrendezésű táblán kézenfekvő kipróbálni az íves irányokat is. Lásd az ábrán: ha világos a piros pöttyel jelölt mezőre tesz, akkor 7 db sötétet rabol.

Lényeges szabályváltozás még az alapjátékhoz képest, hogy nincs kötelező rablás, tetszőlegesen választott üres mezőre tehetnek a játékosok, egyetlen kivétellel: (lásd az ábrán X-el jelölve) "körbezárt lukra" tilos rakni.


Térbeli (négyemeletes)
Minden szabály, mint az alapjátékban...
Játszható az eredeti többségi mezőt megszerző célzattal és megfordítva is, amikor az a nyerő: akinek kevesebb bábuja lesz a parti végén, mint ellenfelének.


Desdemona (Halfbreed)
Az elrabolt ellenséges bábuk, nem váltanak ellentett színűre, hanem semlegesek lesznek. Bármelyik játékos bábui által közrezárt "szürkék" átváltanak a közrezáró színére.
"Mi a rablási szabály, ha pl.: egy fehéret és egy semlegest zár közre fekete?
A két lehetséges válasz, két variációt jelent (és mindkettő jól is játszható):
1./ (alap-vari): a fehérből semleges, a semlegesből fekete lesz.
2./ ("pure"-vari): csak az azonos színű bábukból álló sorok rabolhatók.


Gomullo
A játék célja változik: az nyer, aki társát megelőzve saját színére tud fordítani vagy egy teljes sort, vagy egy oszlopot, vagy a két átló egyikét.
A "criss-cross" és a "vertical" jelzetű varik kezdőállás-különbségek: azaz átlósan, vagy oldalszomszédosan áll a két-két nyitóbábu.

(Be tudod bizonyítani, hogy a 4x4-es táblán hibátlan játékkal a kezdő nyer?)


Reversi II. (Alternatív) (Karl Scherer)
Minden szabály azonos az alapjátékéval, egyetlen kivétellel: a felrakható 2x30 db sötét és világos bábu testvériesen megoszlik a két játékos között, azaz: minden második lerakásod az ellenfeled bábujával történik. (Ha fehérrel játszol, akkor fehér bábuval kezdesz. amire ellenfeled feketét rak, majd te egy feketét és az ellenfeled egy fehéret... Elszámoláskor persze: fehér vagy.)

A "Choice" variban szabadon döntesz, hogy fehéreidből, vagy feketéidből raksz.


HEXXAGON (Hexagon, vagy Back&back)
A hexxagon-típusú fordítgatósokban a lépett bábuval szomszédos mezőkön álló ellenséges bábuk lesznek elrabolva. A lépés-szabály is összetettebb, lépésenként választható, hogy:
1. vagy egy újabb bábudat rakod egy már a táblán lévőd mellé;
2. vagy egy már a táblán lévő bábuddal átugrasz egy mezőt (függetlenül attól, hogy az üres-e, "blokkolt"-e, vagy milyen bábu áll rajta).


BLOBS (négyzetes táblán, hexxagon-szabályokkal)
Lépésenként választható, hogy:
1. vagy egy újabb bábudat rakod egy már a táblán lévőd mellé;
2. vagy egy már a táblán lévő bábuddal ugrasz egyet. Pont, mint a hexxagonban, azaz: egy mező ugorható át, de akár "L"-alakú (a sakkból ismert ló-) ugrással is.


BLOB-Z (ötszöges táblán, hexxagon-szabályokkal)
Lépésenként választható, hogy:
1. vagy egy újabb bábudat rakod egy már a táblán lévőd mellé;
2. vagy egy már a táblán lévő bábuddal ugrasz egyet.
(Érdekes a tábla, érdemes lenne tán: kipróbálni más táblásoknál is.)


Quad Wrangle
Három féle lépés közül szabadon választhat a soron következő:
1. vagy tetszőleges üres helyre; 2. vagy saját bábu melletti üres helyre rak, vagy
3. saját bábu vonalban áthaladva az üres hely(ek)en, bármely irányban elmozdul.

A 2. és 3. esetben fejeződik be a lépés az éppen lépett bábu melletti ellenséges bábuk elrablásával (saját színre cserélésével); az 1. esetben nem.


Photonic Attack
Csak a játék célja változatlan, a többség megszerzése.
Lépések: a tábla szélére tett golyó-alakú bábu ütközésig begurul.
Rabolni pedig: sorban és oszlopban, az érkezési mezővel (ill. utána egymással) szomszédos ellenségesek.
Lásd pl.: ha kék következne, akkor a jelölt pontról begurítva, 8 db pirosat rabolna, amit piros (ha a mutatott állásban nem kék, hanem ő következne) megakadályoz-hatna a 3 db kéket elrabló lépésével.